2017
RUD 2017-1 | RUD 2017-2 | RUD 2017-3 | RUD 2017-4

Gustáv Virág – Uchovávam ľubietovské motívy

Dominika Žažová

Gustáv Virág – Uchovávam ľubietovské motívyGustáv Virág zo Slovenskej Ľupče (okres Banská Bystrica) pracuje s hlinou celý profesijný život – vyštudoval Strednú odbornú školu keramikársku v Ľubietovej (okres Banská Bastrica). Drží sa kréda, ktoré mu vštepil jeho učiteľ, majster keramikár Emil Majnhold: mať pri tvorbe voľnosť a svoj vlastný rukopis. Inšpiruje ho ľubietovská keramika a jej motívy, ktoré uchováva vo svojich výrobkoch, pretože táto keramika sa už nevyrába. Majstrom ľudovej umeleckej výroby za rok 2016 sa stal práve vďaka zachovávaniu tradičnej hrnčiarskej výroby z ľubietovského regiónu. Vyrába misky, taniere, džbány či hrnčeky. Majstra Virága zaujímajú aj archeologické nálezy keramiky, najmä takzvaná slovanská keramika. Venuje sa aj autorskej tvorbe: rád vytvára ľudské postavy i masky znázorňujúce ľudské neduhy. Venuje sa aj olejomaľbe. Aj jeho pričinením vzrástol v posledných rokoch záujem verejnosti o hrnčiarsku a keramikársku tradíciu.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 04/2017:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2017 > RUD 04/2017 > Gustáv Virág – Uchovávam ľubietovské motívy