2017
RUD 2017-1 | RUD 2017-2 | RUD 2017-3 | RUD 2017-4

Z pohľadu zákonov

Sylvia Derňárová

V minulosti vplývali na výrobu hračiek, domácku aj remeselnícku, dva základné faktory: dostupnosť materiálu nenáročného na spracovanie a individuálne výtvarné cítenie tvorcu, ovplyvnené lokálnymi estetickými normami. V súčasnosti má vplyv na produkciu hračiek viacero zákonov a smerníc, ktoré musí poznať a dodržiavať každý, kto sa chce pustiť do ich výroby. K téme sa vyjadrili zástupcovia relevantných štátnych orgánov.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2017: