2017
RUD 2017-1 | RUD 2017-2 | RUD 2017-3 | RUD 2017-4

Slovenská ľudová výšivka, edícia Inšpirácie

Diana Némethová

Slovenská ľudová výšivka, edícia InšpirácieCieľom najnovšej edície vydavateľstva ÚĽUV-u je podnecovať súčasnú tvorbu mladých ľudí s využívaním tradičných vzorov a ornamentov zo širokej palety dodnes zachovaných predmetov ľudovej kultúry. Predmetom záujmu prvej publikácie tejto edície sú ľudové výšivky pochádzajúce zo súčiastok tradičného slovenského odevu a z tradičných textílií. V úvodnej textovej časti sa čitateľ dozvie, akými cestami sa výšivka dostala na tradičný odev. Nasleduje obrazová časť pozostávajúca z dvoch obrázkov na každej dvojstrane: z fotografie pôvodnej textílie alebo odevnej súčiastky (zo zbierkového fondu ÚĽUV-u – Múzea ľudovej umeleckej výroby v Stupave) a z ilustrácie vybraného motívu z výšivky. Tím autorov pevne verí, že poslúžia širokej verejnosti ako inšpiračný zdroj tvorivej práce v umeleckej či záujmovej sfére alebo ako podnet pre neprofesionálnych tvorcov výtvarného folklorizmu.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2017:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2017 > RUD 03/2017 > Slovenská ľudová výšivka, edícia Inšpirácie