2017
RUD 2017-1 | RUD 2017-2 | RUD 2017-3 | RUD 2017-4

Drevené kocky alebo plastová skladačka?

Peter Heriban

Drevené kocky alebo plastová skladačka?Autor článku konštatuje, že hračka má byť výsledkom tvorivého procesu, slúžiť rozvoju duševných síl a schopností dieťaťa, napĺňať jeho potreby, napomáhať jeho vnútornej a vonkajšej rovnováhe a viesť ho k tvorivosti. Zároveň nám sprostredkúva svoj pohľad na úlohu hračky, ktorý vyplýva z jeho pôsobenia v arteterapii, vo waldorfskej pedagogike, v dizajne, v umeleckom remesle a aj z jeho úlohy rodiča. Ponúka tým však aj pohľad do minulosti a pomôže nám porozumieť ľudovej hračke, jej jednoduchosti a čaru.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2017:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2017 > RUD 03/2017 > Drevené kocky alebo plastová skladačka?