2017
RUD 2017-1 | RUD 2017-2 | RUD 2017-3 | RUD 2017-4

Bohuslav Šippich a kyjatická hračka

Hana Zelinová

Bohuslav Šippich a kyjatická hračkaZnámu ľudovú hračku s charakteristickým zdobením možno bez zaváhania zasadiť do kontextu životného príbehu českého výtvarníka Bohuslava Šippicha, ktorého podiel na jej formovaní sa dá považovať za zásadný. Potenciál tradície spracovania dreva na nábytok a hračky v Kyjaticiach (okres Rimavská Sobota) podchytil v roku 1926 Štátny ústav pre zveľaďovanie živností v Martine a v obci zrealizoval pod vedením výtvarníka kurz na oživenie tejto výroby a udržanie osobitého dekoru. V rámci pôsobenia vo viacerých organizáciách starajúcich sa o zveľadenie a propagáciu remeselnej výroby, mal B. Šippich ambíciu čerpať z tradičných výrobných postupov a vzorov, ale zároveň ich tvorivo rozvíjať tak, aby rešpektovali aktuálne potreby. Za ideálne považoval, ak sa postupy a vzory tradičnej výroby dali adaptovať aj na nové funkcie produktu, osobitne na výrobu propagačných predmetov, v ktorej videl veľký ekonomický potenciál. Akcentoval využitie domácich surovín, miestne výrobné tradície a možnosť reálneho zlepšenia hospodárskej situácie lokality či regiónu.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2017:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2017 > RUD 03/2017 > Bohuslav Šippich a kyjatická hračka