2017
RUD 2017-1 | RUD 2017-2 | RUD 2017-3 | RUD 2017-4

Zachovávať remeslo

Monika Váleková

Zachovávať remesloVýtvarníčka Mária Krajčová vo svojej tvorbe už viac ako dve desaťročia cieľavedome oživuje drotárske remeslo. Zo starých výrobkov drotárov čerpá pracovné postupy a objavuje v nich ozdobné prvky. Tie inovuje a variuje kombinovaním s plechom i kameňom do novej podoby. Uplatňuje ich v úžitkových predmetoch aj vo voľnej tvorbe, pričom dôsledne zachováva výtvarnú a remeselnú čistotu tvoreného artefaktu. Mária Krajčová si v rozhovore zaspomínala na stretnutia s významnými osobnosťami a na ďalšie momenty, ktoré ovplyvňovali jej tvorivú cestu.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2017: