2017
RUD 2017-1 | RUD 2017-2 | RUD 2017-3 | RUD 2017-4

Výskum drotárstva na Slovensku

Katarína Zacharová

Výskum drotárstva na SlovenskuPotreba zrealizovať aktuálny výskum vznikla na základe nominácie drotárstva do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného dedičstva Slovenska, ktorú podali pracovníci ÚĽUV-u v tomto roku. Bádanie je zamerané najmä na zmapovanie a zhodnotenie pretrvávajúcich foriem drotárskeho remesla s osobitným dôrazom na tradičné, úžitkové drotárstvo. Výskum prebieha v niekoľkých etapách na celom Slovensku. Jeho súčasťou bude aj sledovanie drotárskych techník výrobcov s dôrazom na tradičné postupy a zdobenie a zmapovanie situácie v inštitúciách a spolkoch, ktoré sa zaoberajú drotárskym remeslom. Terénna časť výskumu je naplánovaná na leto 2017.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2017:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2017 > RUD 02/2017 > Výskum drotárstva na Slovensku