2017
RUD 2017-1 | RUD 2017-2 | RUD 2017-3 | RUD 2017-4

Tradícia, či dizajn?

Sylvia Derňárová

Tradícia, či dizajn?Snahy o oživenie drotárskeho remesla sa objavili v 60. rokoch 20. storočia s vtedajšími výtvarníkmi, ktorí ponúkli drôtu ako materiálu nové výrazové možnosti. Ešte intenzívnejší záujem tvorcov a aj verejnosti o drotársku tvorbu začal v 90. rokoch 20. storočia a trvá dodnes. Je charakteristický odklonom od pôvodných technologických postupov a vzorov. Zaujímalo nás, do akej miery ostávajú naši výrobcovia, ako súčasní tvorcovia a pokračovatelia drotárskej tradície, verní starým drotárskym technikám a dekoru. Zisťovali sme, či ich láka posúvanie tradičného drotárstva smerom k dizajnu a umeniu a aký prínos v tom vidia. V článku prinášame reakcie niektorých z nich.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2017: