2017
RUD 2017-1 | RUD 2017-2 | RUD 2017-3 | RUD 2017-4

Sedemdesiat búrlivých rokov

Petra Kolláriková

Sedemdesiat búrlivých rokovPríčinou utlmenia drotárstva po druhej svetovej vojne boli najmä dôsledky obmedzenia pohybu drotárov cez hranice vytýčené už po prvej svetovej vojne a vznik priemyselných tovární s ich lacnejšou produkciou. Napriek tejto nepriaznivej situácii sa vďaka individuálnej snahe viacerých jednotlivcov podarilo nadviazať na tradičnú drotársku výrobu a odvrátiť definitívny zánik tohto remesla. Novovzniknuté Považské múzeum v Žiline sa zameralo v 50. rokoch 20. storočia na uchovanie drotárskej tradície, typickej pre priľahlý región. Aj Ústredie ľudovej umeleckej výroby od svojho vzniku v roku 1945 prejavilo veľkú snahu o zachovanie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva na Slovensku vrátane drotárstva. Po roku 1990 sme svedkami opätovného záujmu a návratu našej spoločnosti k tradíciám, preto aj práca s drôtom zažíva postupný vzostup a priťahuje remeselníkov i výtvarníkov.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2017:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2017 > RUD 02/2017 > Sedemdesiat búrlivých rokov