2017
RUD 2017-1 | RUD 2017-2 | RUD 2017-3 | RUD 2017-4

Milan Kočtúch: S pastierstvom v srdci

Tomáš Mikolaj

Milan Kočtúch: S pastierstvom v srdciLegendárny bača Peter Slosiar so svojím salašom v Liptovskej Porúbke bol pre výrobcu Milana Kočtúcha osudový. Sprevádzal aj jeho prvé rezbárske pokusy, keď sa ako mládenec pustil do výroby črpákov. Keď sa Milan Kočtúch stal učňom v odbornom učilišti pri závode Tesla v Liptovskom Hrádku, začal pracovať aj s kovom. Po vyučení sa v podniku aj zamestnal ako brusič. Tam sa ocitol medzi šikovnými a zručnými remeselníkmi, z ktorých viacerí obdivovali pastierske ľudové umenie. V prvej polovici 70. rokov začal spolupracovať s Ústredím ľudovej umeleckej výroby, pre ktoré vyrábal pracky pohronského a liptovského typu. Po roku 1989 sa pustil aj do výroby z kože. Začal vyrábať viacprackové opasky. Milan Kočtúch bol minulý rok cenený titulom majster ľudovej umeleckej výroby.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2017:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2017 > RUD 02/2017 > Milan Kočtúch: S pastierstvom v srdci