2017
RUD 2017-1 | RUD 2017-2 | RUD 2017-3 | RUD 2017-4

Výskum vyškrabávaných kraslíc

Libuša Jaďuďová

Výskum vyškrabávaných kraslícNašim čitateľom sme sa rozhodli predstaviť výskumnú správu Vyškrabované kraslice na Slovensku, zostavenú v roku 1988. Vypracovala ju výskumná pracovníčka Hana Ondrušová-Kotulová, ktorá pracovala v ÚĽUV-e v rokoch 1982 – 1994. Autorku správy zaujímal najmä dekor kraslíc a jeho prvky. Sústredila sa na charakteristiku ornamentálnej výzdoby a na výrobný postup. Pozorovala aj rozšírenie tejto ozdobnej techniky a záujem jednotlivcov o výrobu so zreteľom na potreby ÚĽUV-u. Za veľmi dôležitý moment považovala priamy kontakt s výrobcami. Do správy zahrnula aj zoznam výrobkýň a výrobcov, ktorých kraslice sa najviac približujú požiadavkám výroby pre ÚĽUV. Súčasťou výskumnej správy je aj samostatná obrazová príloha: vzorkovnica ornamentov vyškrabovaných kraslíc z okolia Popradu, kresby prevažne rastlinných ornamentov a čiernobiele fotografie kraslíc, používaných pomôcok a fotoportréty niekoľkých výrobkýň.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2017:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2017 > RUD 01/2017 > Výskum vyškrabávaných kraslíc