2017
RUD 2017-1 | RUD 2017-2 | RUD 2017-3 | RUD 2017-4

Ukryté v zbierkach múzea

Libuša Jaďuďová

Ukryté v zbierkach múzeaZbierka kraslíc ÚĽUV-u – Múzea ľudovej umeleckej výroby v Stupave predstavuje bohatú ukážku ich výroby a zdobenia so zastúpením takmer všetkých techník, ktoré sa používali a dodnes používajú na Slovensku. K najzákladnejším technikám zdobenia patrí farbenie bez ornamentálnej výzdoby, ďalej voskovanie, batikovanie, maľovanie, leptanie, vyškrabovanie a oblepovanie. Do kategórie tzv. iných techník patrí zdobenie okovaním, odrôtovaním či perforovaním. Každá z techník má vlastné špecifické ornamenty, osobitné čaro a nepochybne aj vysokú umeleckú hodnotu. Základom zbierkového fondu MĽUV-u sú kúsky, ktoré tvorili pôvodné zbierky vzorov ÚĽUV-u. Tie boli zhromažďované ako inšpiračné zdroje na ďalšiu výrobu a dokumentovali činnosť majstrov ľudovej umeleckej výroby. Základná zbierka vznikla v rokoch 1957 – 2001 a obsahuje 464 kraslíc, ktoré kúpil ÚĽUV od štyridsiatich výrobkýň a štyroch výrobcov. Po zriadení múzea v roku 2008 pribudlo do zbierok ďalších 47 kraslíc. Najstaršie predmety sú datované rokom výroby 1957 a najmladšia kraslica bola vyrobená v roku 2016.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2017: