2017
RUD 2017-1 | RUD 2017-2 | RUD 2017-3 | RUD 2017-4

„Svoje zamestnanie vnímam ako poslanie.“

Zuzana Strešnáková

„Svoje zamestnanie vnímam ako poslanie.“Generálna riaditeľka Ústredia ľudovej umeleckej výroby Mgr. Dana Kľučárová PhD v otvorenom rozhovore prezradila, ako spätne vníma svoje pôsobenie v ÚĽUV- e za takmer päť rokov. Oceňuje zlepšenie prezentácie organizácie na verejnosti, čo dokazuje aj nárast fanúšikov na sociálnych sieťach a na web stránke, ako aj počet návštevníkov podujatí Ústredia. K značke ÚĽUV sa znovu hrdo hlásia aj výrobcovia, ktorí s ňou chcú opätovne spolupracovať. Organizácia sa stále viac prezentuje aj cez odborné aktivity. Otvorila aj ďalšie Regionálne centrum v Košiciach a obnovila odbyt vo vlastne réžii. Generálna riaditeľka predstavuje aj najbližšie ciele a plány: ÚĽUV predkladá tento rok návrh na zápis drotárstva do národného reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2017:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2017 > RUD 01/2017 > „Svoje zamestnanie vnímam ako poslanie.“