2016
RUD 2016-1 | RUD 2016-2 | RUD 2016-3 | RUD 2016-4

Kachliarstvo

Štefan Mlích

KachliarstvoBola by škoda pri téme tohto čísla časopisu obísť výrobu keramických kachlíc a kachľových pecí. Kachliarstvo na Slovensku vznikalo a šírilo sa v období gotiky. Najväčší rozmach zažilo v 15. storočí. Súdobí majstri vytvorili množstvo krásnych a výtvarne hodnotných reliéfnych objektov. V začiatkoch boli kachlice neglazované, hrncovité. Postupne ich začali reliéfne zdobiť a glazovať, najskôr jednofarebne, potom aj viacfarebne, čo bolo efektnejšie a aj jednoduchšie na udržovanie čistoty. Od konca 20. storočia záujem o vykurovanie kachľovou pecou narastá. Aj diskusie okolo efektivity celkového výhrevu budov a úspory paliva prispeli k novému rozvoju tohto remesla, pri ktorom je pre estetický vzhľad aj optimálnosť kúrenia potrebná spolupráca dvoch odborníkov. Kachliara, ktorý vytvorí kachlice pre samostatný plášť pece, a peciara, odborníka na správny ťah a akumulačnú schopnosť, ktorý pec postaví.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 04/2016: