2016
RUD 2016-1 | RUD 2016-2 | RUD 2016-3 | RUD 2016-4

Bude mať pozdišovské hrnčiarstvo pokračovanie?

Stanislava Rovňáková, Jozef Hrabovský

Bude mať pozdišovské hrnčiarstvo pokračovanie?Dňa 11. októbra uplynulo 600 rokov od spísania listiny, ktorá dokladá prítomnosť hrnčiarskej výroby na panstve prináležiacom k Pozdišovciam. Ďalším dôležitým medzníkom v histórii podzišovského hrnčiarstva bolo založenie cechu v roku 1743. Združilo sa v ňom 41 majstrov. Dobré meno podzišovských výrobkov postupne rástlo a šírilo sa, a prežilo počas svojej histórie rôzne spoločenské zvraty. Po druhej svetovej vojne tunajšia produkcia opäť hľadala svoje miesto na trhu. Jej výraznú premenu priniesla výtvarníčka Júlia Horová, ktorú v roku 1947 do Pozdišoviec vyslalo bratislavské Ústredie ľudovej umeleckej výroby. Po roku 1989 zmena spoločenských pomerov viedla v keramickom družstve postupne k poklesu výroby. Napokon bola v roku 2007 zatvorená. V súčasnosti však možno vidieť rastúci záujem verejnosti, aktivistov, odborníkov aj samotných výrobcov z tohto regiónu o navrátenie zašlej slávy pozdišovskej keramike.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 04/2016:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2016 > RUD 04/2016 > Bude mať pozdišovské hrnčiarstvo pokračovanie?