2016
RUD 2016-1 | RUD 2016-2 | RUD 2016-3 | RUD 2016-4

Tkanie na doštičke a na kartičkách

Mária Mizeráková

Tkanie na doštičke a na kartičkáchDo polovice 20. storočia sa v tradičnej textilnej kultúre Slovenska popri tkaní na krosnách zachovali aj dva jednoduchšie spôsoby zhotovovania textilu – tkanie na doštičke a tkanie na kartičkách. Výsledným produktom oboch techník bola tkanica, úzka textília vo forme pásu, ktorého dĺžka niekoľkonásobne presahovala jeho šírku. Tkaním na doštičke vznikali čipky, šnúrky na zväzovanie bremien i vlnené pásy ako súčasť ľudového odevu. Tie vznikali aj tkaním na kartičkách.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2016:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2016 > RUD 03/2016 > Tkanie na doštičke a na kartičkách