2016
RUD 2016-1 | RUD 2016-2 | RUD 2016-3 | RUD 2016-4

Čarovný svet konopy

Petr Chelčický Hradil

Čarovný svet konopyProjekt Konopná dílna v obci Malenovice pri Zlíne vyrástol postupne, z domáceho prostredia a z osobných potrieb manželov Petra a Svitlany Hradilovcov. Podľa nich konopa ponúka obrovský potenciál a možno ju využiť od korienkov až po špičku. Pre Hradilovcov a ich rodinu je projekt Konopná dílna spojená najmä s poznávaním a chápaním zákonitostí života a je vyjadrením úcty k zemi a k človeku.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2016: