2016
RUD 2016-1 | RUD 2016-2 | RUD 2016-3 | RUD 2016-4

Kňažka paralelných svetov

Alena Bušíková

Kňažka paralelných svetovŠperk sa dnes vníma najmä v súvislosti s jeho estetickou funkciou, no pri pohľade na diela Elvíry Golombošiovej sa vrátite k predkom. Umelkyňa, pôvodom z Ukrajiny, študovala na bratislavskej VŠVU a neskôr v Nemecku, kde momentálne žije a pracuje. Príroda je kontextom, živnou pôdou pre zrod jej vízií a predstavu výsledného diela – šperku. V tomto kontexte ďalej funguje fantázia a imaginácia, dva procesy čerpajúce z nekonečných zdrojov podvedomia a nevedomia, ktoré vštepujú kúskom archetypálny charakter. Ten je v tvorbe Elvíry Golombošiovej typický. Umelkyňa v súčasnosti rozbieha v spolupráci s umelcom kolumbijského pôvodu Hectorom Lassom projekt Oraїk, ktorý vytvorili minulý rok na Ibize. Oraїk prezentuje šperk ako magický objekt alebo ako amulet či vzácny záhadný predmet oplývajúci určitými metafyzickými vlastnosťami. Aj preto je každý predajný kúsok unikát vyrábaný s najväčšou starostlivosťou, jeho ústredným faktorom je originalita. Samotná tvorba spočíva v modelovaní včelieho vosku, ktorý im jednak dovoľuje zachytávať gesto ľudskej ruky a jednak pracovať spontánne, čo je v koncepte značky dôležité. Potom sa tieto voskové modely odlejú do kovu, pričom sa používajú výhradne prírodné materiály, a to striebro, zlato a drahokamy. Nádherné kúsky v podobe prsteňov, filozofia značky a ďalšie informácie o Oraїku sú k dispozícii na www.oraik.eu.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2016: