2016
RUD 2016-1 | RUD 2016-2 | RUD 2016-3 | RUD 2016-4

Svetlo z prútia

Helena Veličová

Svetlo z prútiaNedávno sa autorka článku ocitla v priestoroch oddelenia dizajnu a tvarovania dreva bratislavskej Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru. Okrem mnohých prác z dreva sa v sklade nachádzajú rôzne košíky, nádoby, lavičky či dekoračné predmety z prútia. Študenti si počas štúdia ako jedno zo zadaní vyskúšajú tradičné remeslo košikárstvo. Prekvapujúce nie je, že sa tam prútené predmety nachádzajú, ale skôr to, že s uvedeným materiálom sa v domácom dizajne nestretávame tak často, ako by sa mohlo predpokladať. A to napriek tomu, že vhodné prútie rastie v našich zemepisných šírkach pomerne bežne a že technika košikárskeho pletenia má u nás tradíciu. V zahraničí považujú výrobky z prútia za veľmi špecifické, navyše tieto výrobky spĺňajú aktuálne požiadavky ekologického dizajnu. Prečo teda na našom trhu nenájdeme dizajnéra či značku, ktorá by košikárstvo systematicky transformovala do súčasného dizajnu?

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2016: