2015
RUD 2015-1 | RUD 2015-2 | RUD 2015-3 | RUD 2015-4

Móda inšpirovaná tradíciou I.
Od krojovej výroby k móde

Nora Čechmánková, Eva Ševčíková

Móda inšpirovaná tradíciou I. - Od krojovej výroby k módeÚĽUV zohral v súvislosti s ľudovým odevom v období od 50. rokov do konca 80. rokov 20. storočia výnimočne záslužnú úlohu. Bol iniciátorom dlhodobého programu výskumu tradičného odevu v záujme zachovania tradičných hodnôt, ktorého výsledkom je rozsiahla dokumentácia ľudového odevu na Slovensku (z veľkej časti aj v digitálnej podobe). V tomto období začal s realizáciou krojovej výroby na základe zdokumentovaných predlôh najmä pre potreby folklórnych súborov, divadla a filmu. Nie je preto náhodou, že práve na pôde ÚĽUV-u došlo k snahe o rozšírenie krojovej výroby o aktuálnejšiu podobu odevnej tvorby, a to o výrobu súdobého oblečenia, o vytvorenie modelov inšpirovaných ľudovým odevom. Prvý príspevok k tejto téme v rámci série na pokračovanie sa venuje krojovej dokumentácii, výrobe a tiež módnej tvorbe ÚĽUV-u v 50. a 60. rokoch 20. st.

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 04/2015:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2015 > RUD 04/2015 > Móda inšpirovaná tradíciou I. - Od krojovej výroby k móde