2015
RUD 2015-1 | RUD 2015-2 | RUD 2015-3 | RUD 2015-4

Ľubomír Medveď: brašnárstvo a remenárstvo na Čiernom Balogu

Natália Fungáčová

Ľubomír Medveď: brašnárstvo a remenárstvo na Čiernom BaloguĽubomír Medveď (1956) sa narodil a dodnes žije a pôsobí v obci Čierny Balog. Je to obec obkolesená bohatými lesmi, ktoré jej predurčili stať sa významným centrom drevospracujúceho priemyslu. Neodmysliteľnou súčasťou odevu čiernohronských drevorubačov bol široký viacprackový kožený opasok, ktorý chránil chrbticu a brucho, kožená kapsa či kvalitné krpce. A práve výrobe takýchto produktov sa Ľubomír Medveď venuje. Vyrastal v rodine, ktorá žila folklórom a sám v tejto oblasti od mladosti pôsobí. Za svoju prvotinu, ktorá ho primäla k zhotovovaniu kožených výrobkov, považuje krpce. Ako samouk sa musel sám dôkladne naučiť rozpoznať, ktorú kožu je vhodné používať, naučiť sa techniky jej spracovania a tiež zdobenia. V širokej ponuke majstra Medveďa je okrem krpcov možné nájsť aj kožené kapsy nevybíjané i vybíjané striebornými cvokmi, zo svetlej i tmavej morenej kože, kožené opasky z rôznych oblastí Slovenska, s mosadznými prackami i bez praciek, ktorých regionálne špecifiká sa snaží zachovať, čím prispieva k uchovávaniu tradičných prvkov ľudovej kultúry. Z ďalších úžitkových predmetov sú to kožené mešce, puzdra na telefóny, doklady, vreckové nožíky, tiež fľašky a poháriky ozdobené kožou.
Okrem výrobkov z kože sa majster Medveď venuje i výrobe vlnených zápästkov tkaných na drevených formách, ktoré bývali funkčným i dekoračným doplnkom mužského i ženského ľudového odevu. Za kvalitu, precíznosť a prepracovanosť detailov, ktorými pomáha uchovávať tradičné remeselné výrobné postupy, mu bol v roku 2014 udelený titul majster ľudovej umeleckej výroby.

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 04/2015:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2015 > RUD 04/2015 > Ľubomír Medveď: brašnárstvo a remenárstvo na Čiernom Balogu