2015
RUD 2015-1 | RUD 2015-2 | RUD 2015-3 | RUD 2015-4

Dotyky s ľudovou kultúrou: Symbol a ornament

Elena Zahradníková

Dotyky s ľudovou kultúrou: Symbol a ornamentOčami, rukami, ušami, nosom – tým všetkým sa už tretí ročník dotýkajú študenti dvoch stredných umeleckých škôl predmetov v Slovenskom národnom múzeu (SNM) v Martine.
V tomto roku sa stretli študenti zo Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku a Strednej umeleckej školy v Trenčíne na pôde SNM v Martine, aby odprezentovali svoj vlastný pohľad na symbol a ornament. Inšpiračnými zdrojmi pre ich práce boli zbierkové predmety etnografického charakteru a dekor, ktorý ich zdobí. Aby výber nebol bezhraničný a presahy do súčasného dizajnu nekonečné, inšpirovať sa mohli solárnou rozetou, granátovým jablkom, srdcom, tulipánom a vtáčikom. Úlohou študentov bolo prinavrátiť prvky tradičnej ľudovej kultúry do priestoru súčasného človeka. Dokázať, že je to inšpiračný zdroj vhodný aj pre dnešného človeka na odeve, predmetoch dennej potreby alebo prvkoch používaných v interiérovom dizajne. Ako sa im princípy projektu podarilo uplatniť, môžu návštevníci v týchto dňoch vidieť na výstave Dotyky s ľudovou kultúrou: Symbol a ornament.

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 04/2015:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2015 > RUD 04/2015 > Dotyky s ľudovou kultúrou: Symbol a ornament