2015
RUD 2015-1 | RUD 2015-2 | RUD 2015-3 | RUD 2015-4

21. medzinárodné sympózium umeleckého šperku Kremnica

Jana Machatová

21. medzinárodné sympózium umeleckého šperku KremnicaNa 21. medzinárodnom sympóziu umeleckého šperku Kremnica 2015, ktoré sa konalo toto leto, prebiehali debaty, prezentovali sa predchádzajúce práce, hodovalo sa, ale predovšetkým sa pracovalo a tvorilo. Kurátorka sympózia Mária Hriešik Nepšinská pozvala deväť účastníkov rôzneho veku, národnosti aj povahy. Sympózium sa ukončilo otvorením výstavy v NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica, kde boli prezentované výsledky účastníkov. Práce boli ovplyvnené prostredím, geniom loci Kremnice, ale aj vzájomnými konfrontáciami. Súčasťou prezentácie sa stal aj spoločný objekt, na ktorom spolupracovali všetci účastníci a je tradičnou sympoziálnou disciplínou.

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 04/2015:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2015 > RUD 04/2015 > 21. medzinárodné sympózium umeleckého šperku Kremnica