2015
RUD 2015-1 | RUD 2015-2 | RUD 2015-3 | RUD 2015-4

Keď dizajn a remeslo prekračujú hranice

Michala Lipková

Keď dizajn a remeslo prekračujú hranice Projekty medzinárodnej prezentácie lokálnych tradícií sú v západnej Európe už dlhšie etablovaným trendom. Viaceré krajiny v zahraničí programovo prezentujú súčasnú tvár svojho kultúrneho dedičstva prostredníctvom jednorazových alebo dlhodobých výstavných projektov.
V januári 2014 Európska komisia spustila trojročný projekt s názvom Design for Europe, s cieľom podporiť využívanie dizajnu vo verejnom a privátnom sektore na území EÚ. Projekt hovorí o dizajne aj o inovácii a ekonomike. Krajiny ako Írsko, Belgicko, Dánsko či Poľsko si vytvorili vlastné komunikačné platformy, projekty či značky, ktoré nepropagujú len dizajn všeobecne, ale šíria správu o ich krajine a jej silných stránkach. Článok predstavuj päť projektov, v ktorých ruka v ruke s propagáciou dizajnu ide propagácia lokálnych tradícií, remesiel a kultúrneho dedičstva – to všetko obalené do moderného vizuálu, odkomunikované atraktívnou formou.

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2015:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2015 > RUD 03/2015 > Keď dizajn a remeslo prekračujú hranice