2015
RUD 2015-1 | RUD 2015-2 | RUD 2015-3 | RUD 2015-4

Deti sú huncúti, ktorým sa treba venovať...

Diana Némethová

Deti sú huncúti, ktorým sa treba venovať...Od roku 2012 vychádza v edícii ÚĽUV deťom širší súbor tvorivých pracovných zošitov s názvom Huncút v regióne, so zámerom pokryť postupne všetky regióny Slovenska. Cieľom projektu je hravou formou priblížiť deťom mladšieho školského veku regionálne odlišnosti z oblasti remesiel a tradičnej ľudovej kultúry. Autori tejto edície sa pre jednotlivé pracovné zošity snažili vyberať remeslá a činnosti tradičnej ľudovej kultúry, ktoré sú pre daný región typické a zároveň aj jedinečné. Práca s pracovným zošitom je veľmi jednoduchá, jednotlivé listy sú tematicky zamerané, obsahujú ilustráciu, verš z ľudovej piesne, porekadla či inej ľudovej múdrosti a zadanie – pracovnú úlohu, kde má dieťa napr. možnosť porovnávať a triediť geometrické tvary, vymaľovávať, vystrihovať, dopĺňať a zároveň si precvičovať jemnú motoriku. Pracovné zošity sú určené nielen pre školy, ale môžu ich využiť aj rodičia alebo starí rodičia pri aktívnom trávení voľného času detí s cieľom zábavným spôsobom im priblížiť naše tradície a remeslá.

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2015:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2015 > RUD 03/2015 > Deti sú huncúti, ktorým sa treba venovať...