2015
RUD 2015-1 | RUD 2015-2 | RUD 2015-3 | RUD 2015-4

Individualizácia sériovo vyrábaných produktov

Eva Veselá

Individualizácia sériovo vyrábaných produktovDnes je revolúcia v slobodnom navrhovaní dizajnéra sprevádzaná slobodou, ktorú nadobúda zákazník pri výbere z neustále rastúceho množstva cenovo dostupných „dizajnérskych“ možností. Rôznorodé alternatívy otvorili priestor pre zákazníka, ktorý produkty prestal vnímať iba ako funkčné objekty, ale vedome či nevedome ich považuje za verejné vyjadrenie vlastnej osobnosti. Sterilné sériovo vyrábané predmety už nenapĺňajú emocionálne potreby zákazníka. Aj preto sa objavujú snahy dizajnérov o personalizáciu produktov a odlíšenie sa od sériovo vyrábaného tovaru. Vďaka zámeru individualizovať produkt sa výroba presúva od priemyselnej, masovej produkcie k malým sériám – až po ručne vyrábané unikáty. Pozitívne emócie zákazníka sú veľmi úzko prepojené s vlastným usilovaním o vytváranie predmetu. Zákazník má oveľa väčšie pole pôsobnosti – dokáže rozhodovať nielen o vzhľade, funkcii a materiálovom riešení produktu, ale reguluje samotný spôsob výroby.
Dizajnér v snahe porozumieť prijímateľom produktov vyvíja rôzne postupy, ktoré zdokonaľujú navrhovanie produktov vo väzbe na konkrétneho zákazníka. To, čo v minulosti bolo typické pre remeselníka – vytvárať výrobky na mieru pre zákazníka, sa v súčasnosti rozmáha ako nový trend na poli profesionálnych dizajnérov. Hovoríme o service design, ktorý so sebou prináša novú rolu dizajnéra, tvoriaceho na podnet konkrétneho zákazníka.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2015:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2015 > RUD 01/2015 > Individualizácia sériovo vyrábaných produktov