2014
RUD 2014-1 | RUD 2014-2 | RUD 2014-3 | RUD 2014-4

Digitálne krosná

Beáta Gerbócová

Digitálne krosnáV rámci procesu digitalizácie technologických procesov v dizajne sa textilnej katedre Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave podarilo prostredníctvom spolufinancovania zo zdrojov EÚ získať v roku 2014 najnovší model digitálnych tkacích krosien TC2. Sú určené na vývoj tkaniny a produkciu prototypov žakárových textílií. Nimi utkané látky sa môžu uplatniť ako poťahové či dekoratívne textílie alebo ako umelecký artefakt v podobe tapisérie. Textílie dosahujú parametre priemyselnej kvality, čím sa študentom otvárajú dvere k spolupráci s priemyslom doma aj v zahraničí. Pre študentov sa tu naskytol obrovský priestor v navrhovaní a realizácii projektov v rámci bytovej kultúry, ako poťahy na sedací nábytok, závesy, vankúše a v neposlednom rade sa tu dá využiť invencia v rámci materiálového experimentu. TC2 je spôsobilý utkať až fotografický obraz, ktorý je ale „zmäkčený“ samotným materiálom a technológiou tkania. Katedra tak vlastní prvú vývojovú technológiu v tejto oblasti v slovenskom školstve.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 04/2014: