2014
RUD 2014-1 | RUD 2014-2 | RUD 2014-3 | RUD 2014-4

Modrotlač v múzeách

Iveta Zuskinová

Modrotlač v múzeáchModrotlačiarstvo ako forma remeselnej malovýroby bolo v minulosti rozšírené vo viacerých regiónoch Slovenska. Z rôznych dôvodov len časť regionálnych múzeí budovalo jeho špecializované expozície a v ostatných bolo prezentované iba popri iných remeslách a zamestnaniach. Častejšie boli realizované tematické výstavy venované ľudovej modrotlači, a tiež aktivizačno-prezentačné a programové podujatia múzeí v prírode na Slovensku, v rámci ktorých vystavujú a predvádzajú odevné súčasti a interiérový textil z modrotlače. Bohaté zastúpenie má modrotlač v zbierkových fondoch Spišského múzea v Levoči i múzea v Starej Ľubovni. Modrotlačiarstvu venovalo značnú pozornosť aj Podtatranské múzeum v Poprade, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Múzeum oravskej dediny v Zuberci. Zbierkové predmety dokumentujúce techniku modrotlače sa nachádzajú i v Kysuckom múzeu v Čadci, Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici, Trenčianskom múzeu v Trenčíne. Osobitnú pozornosť prezentácii ľudovej modrotlače venovalo Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2014: