2014
RUD 2014-1 | RUD 2014-2 | RUD 2014-3 | RUD 2014-4

SHOEAST, príbeh československý

Juraj Šuška

SHOEAST, príbeh československýV úlohe obuvníckej veľmoci sa bývalé Československo ocitá po prvýkrát v období prvej republiky. Predovšetkým zásluhou fenoménu Baťa – po 2. svetovej vojne v jeho stopách pokračujú viaceré pôvodne baťovské firmy (Zlín, Partizánske), ale vznikajú aj nové závody, ktorých produkcia a dosah doposiaľ neboli adekvátne zmapované. A práve na obdobie 1948 – 1989 je zameraný projekt Shoeast, ktorý upozorňuje na druhú masívnu konjunktúru obuvníckeho priemyslu v bývalom Československu, hlavne z pohľadu dizajnu a zavádzania nových technológií.
Projekt Shoeast vznikol ako doktorandský projekt realizovaný na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne v roku 2011. Jeho cieľom je zozbierať a spracovať dostupné informácie o obuvníckom priemysle v povojnovom Československu. Snaží sa upozorniť na najvýznamnejšie produkty z pohľadu dizajnu a získaných ocenení na domácich a medzinárodných výstavách, ale aj z pohľadu kvantity výroby (mnohé modely boli vyrábané v stotisícových sériách). Projekt Shoeast popularizuje československý dizajn a výrobu obuvi hlavne formou výstav a prednášok na Slovensku i v Čechách – verejnosti tak dáva na známosť, že obuv je právoplatnou súčasťou nášho kultúrneho dedičstva, ktorá sa bez podpory nenávratne stratí.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2014:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2014 > RUD 02/2014 > SHOEAST, príbeh československý