2014
RUD 2014-1 | RUD 2014-2 | RUD 2014-3 | RUD 2014-4

Ján Krnáč – dedičstvo z kože a kovu

Pavel Habáň, Eva Ševčíková

Ján Krnáč – dedičstvo z kože a kovu Podnetom k tomu, aby sa začal Ján Krnáč venovať výrobe z kože, bol folklórny festival v Detve. Výrobkami charakteristickými pre svoj rodný kraj sa snažil vyplniť nedostatok ľudovoumeleckej produkcie, po akej bol dopyt. Jeho vzťah k tradičnej remeselnej výrobe má však hlbšie korene. Tomuto remeslu sa venuje viac ako 40 rokov. Pôvodným povolaním je opravár kovoobrábacích strojov.
V roku 2013 získal Ján Krnáč osvedčenie o kvalifikácii majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby tradičných pastierskych kožených výrobkov, za zachovanie pôvodných slovenských ľudových výrobkov – krojových doplnkov z kože a kovu. Získal tak ocenenie za výrobu, ktorá rešpektuje pôvodné technológie, ich náročnú realizáciu, materiál, ako aj regionálne tvarové a ozdobné znaky jednotlivých krojových oblastí. Je výnimočný aj vo výrobe ľudových šperkov, na výzdobu ktorých si sám zhotovuje raznice. Svojou výrobou nadväzuje Ján Krnáč na generáciami overené tradičné postupy vo vyhotovení a výzdobe výrobkov z kože a kovu. Jeho krpce, opasky i kapsy patria k výrobkom, ktoré tradičnú ľudovú kultúru Slovenska reprezentujú i v súčasnosti.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2014:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2014 > RUD 02/2014 > Ján Krnáč – dedičstvo z kože a kovu