2014
RUD 2014-1 | RUD 2014-2 | RUD 2014-3 | RUD 2014-4

Garbiarka, ktorá mala rada Josefa Franka

Viera Kleinová

Garbiarka, ktorá mala rada Josefa FrankaNábytková a produktová dizajnérka Tortie Hoare (spolu s Natalie Brady) sa zaoberá práve a hlavne spracovaním kože so zreteľom na tradičné metódy. Pri svojich výskumoch sa dostala k technike využívanej v stredoveku francúzskymi remeselníkmi pri výrobe koženej zbroje. Koža sa pre tento účel tepelne spracovávala, išlo o tzv. vyváranie, prostredníctvom ktorého sa jednotlivé súčasti zbroje dali tvarovať. Podobným spôsobom sa upravovala napr. aj koža pre viazanie kníh, cestovné nádoby a pod. Pre Tortie Hoare bol tento spôsob objavný v tom zmysle, že jej dovolil s kožou narábať plastickým, štrukturálnym spôsobom, navyše ako sama uvádza, je to zároveň enviromentálne priateľský prístup. Jej základnou motiváciou bolo navrhnúť nábytok, ktorý by bol ergonomický, trvácny a estetický. Všetky kusy aj sama vyrobila, dala si záležať aj na dokonalej nadväznosti materiálov, koža a drevo tak do seba celkom prirodzene „zapadajú.“

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2014:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2014 > RUD 02/2014 > Garbiarka, ktorá mala rada Josefa Franka