2014
RUD 2014-1 | RUD 2014-2 | RUD 2014-3 | RUD 2014-4

Viedenská (dlhá) noc šperku

Jana Machatová

Viedenská (dlhá) noc šperkuUž po šiestykrát sa začiatkom novembra vo Viedni uskutočnil projekt s názvom Noc šperkárskeho umenia.
Iniciátorkou projektu je Veronika Schwarzinger, ktorá vedie Galériu V&V, zameranú na súčasný autorský šperk. Pre priaznivcov šperku sú počas podujatia otvorené nielen galérie, múzeá, šperkárske a módne obchody, ale aj ateliéry umelcov, školy, kultúrne inštitúcie. Všade tam je možné si šperky nielen prezerať či kupovať, ale aj stretávať šperkárov a komunikovať s nimi, zažiť nielen vernisáže, ale aj workshopy, diskusie, koncerty, krsty kníh.
Galéria V&V predstavila výstavný projekt „Šperk – Hudba – Nástroje“. Oslovení autori mali za úlohu vytvoriť šperky, ktoré môžu slúžiť aj ako hudobný nástroj. Prizvaní hudobníci s nimi odohrali naživo každú celú hodinu v galérii malý koncert.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2014:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2014 > RUD 01/2014 > Viedenská (dlhá) noc šperku