2014
RUD 2014-1 | RUD 2014-2 | RUD 2014-3 | RUD 2014-4

Treba byť otvorený a poctivo robiť

Ľubica Hustá

Treba byť otvorený a poctivo robiťFlorian Hauswirth je mladý Švajčiar, ktorý vyštudoval priemyselný dizajn. Jeho práca je veľmi koncentrovaná, tiež vychádza aj z lokálnych tradícií. Je pre neho príznačná vysoká remeselná zručnosť, ktorá mu uľahčuje premýšľanie nad logikou objektov. Ovláda klasické ručné technológie i súčasné digitálne. Sústreďuje sa prioritne na drevo, ale zároveň pracuje s textilom, papierom a pod. Je autorom viacerých návrhov stoličiek, menších stolových doplnkov, svietidiel (netradične práve z papiera) alebo koberca, kde sa vtipne hrá s témou brandingu. V jeho návrhoch je zrejmá schopnosť premyslieť objekt do detailov tak, aby forma v žiadnom prípade neuberala funkčnosti a užívateľskému komfortu, ale zároveň aby dokázala absorbovať istú poéziu a ľahkosť. Tú dosahuje napríklad prácou s farbami alebo detailmi. Hauswirth po škole začínal a viac rokov pracoval ako tvorca modelov a vývojový expert pre firmu Vitra, jeden rok pôsobil ako asistent v známom londýnskom dizajnérskom štúdiu Barber Osgerby, je spoluzakladateľom úspešnej dizajnérskej skupiny Postfossil (2007). Aktuálne sa rozhodol pre nezávislejšiu freelance tvorbu. Popritom vyučuje a vedie workshopy na viacerých školách dizajnu v Švajčiarsku.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2014:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2014 > RUD 01/2014 > Treba byť otvorený a poctivo robiť