2014
RUD 2014-1 | RUD 2014-2 | RUD 2014-3 | RUD 2014-4

Príbehy na piestoch Martina Meššu

Eva Ševčíková

Príbehy na piestoch Martina MeššuRezbárstvo sa stalo pre Martina Meššu veľkou vášňou, ktorá ho drží už 34 rokov. Špecifickým priestorom, do ktorého vkladá svoje rezbárske predstavy, sú piesty.
Tradičný tvar piestov ho inšpiroval k osobitej autorskej výpovedi s figurálnymi i zoomorfnými motívmi. Každé jeho zobrazenie má zároveň vlastnú dejovú líniu. Piesty boli rozšírené v celej Európe, používali sa na dedinách aj v mestách. Okrem pracovnej funkcie slúžili aj ako dary lásky, preto ich aj výrobcovia zdobili.
Okrem reliéfnej tvorby sa venuje Martin Mešša aj figurálnej sochárskej tvorbe menších i veľkých rozmerov. Vužíva motívy z kresťanskej ikonografie. Pri realizácii svojich diel používa tradičné pracovné postupy a nástroje. Autor je vzdelaný človek, etnológ, so záujmom o umenie, literatúru, hudbu, spoločenské vedy. Silným inšpiračným zdrojom je preňho ľudová kultúra.
Meššove diela majú jednoduché, striedme tvary. Dbá na čisté línie a jemné opracovanie dreva, rezba je nekomplikovaná a len v základných proporciách sleduje na naznačenom odeve mužskú či ženskú podobu. Tematicky sa dajú figúry rozoznať cez atribúty, podľa pracovných náradí alebo nástrojov. V roku 2013 mu bol udelený titul majster ľudovej umeleckej výroby za originálny prístup v oblasti rezbárskej tvorby.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2014:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2014 > RUD 01/2014 > Príbehy na piestoch Martina Meššu