2014
RUD 2014-1 | RUD 2014-2 | RUD 2014-3 | RUD 2014-4

PLAY EVERY DAY

Michal Hanula

PLAY EVERY DAYKaždý rok na jar sa v Mníchove koná veľtrh remesiel, prestížna prehliadka zameraná na súčasné remeslo, dizajn a úžitkové umenie. Minulý rok sa ho zúčastnil ako vystavujúci jednej zo štyroch hlavných sekcií nazvanej EXEMPLA Michal Hanula. Sekcia niesla spoločnú tému „Remeslo v pohybe”. Išlo o medzinárodný výber vystavujúcich, ktorí prezentovali pohyb v rozličnom materiáli a s rozličným využitím. Od tradičného remesla cez hračky až po hi-tech technológie. Tak sa záujemcom poskytol široký záber a zaujímavé príklady súčasného uplatnenia remesla v dizajne. Zaujímavé boli mechanické hračky dvoch výrobcov z Veľkej Británie (Robert Race a Ian McKay). Vytvárajú hračky, ktoré nie sú prvotne určené deťom, sú skôr skulptúrami, prípadne dekoratívnymi dielami. Fungujú na jednoduchom princípe kľuky, tiahla, cievky, závažia, šnúrky a pod., so zapojením pohybu a vtipu. V celej kompozícii sa niečo deje a to vyvoláva v divákovi úsmev na tvári, pobavenie.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2014: