2014
RUD 2014-1 | RUD 2014-2 | RUD 2014-3 | RUD 2014-4

Kyjatické hračky

Libuša Jaďuďová

Kyjatické hračkyNa Slovensku sa výroba ľudových drevených hračiek sústredila v troch najväčších strediskách, ktoré postupne vznikali na prelome 19. a 20. storočia, a to v Starej Turej, v Kunešove a v Kyjaticiach. V rozdielnom časovom rozpätí vznikali na Slovensku aj početné menšie dielne, ktoré však nenadobudli väčšie rozmery a význam.
Súčasťou zbierkového fondu Múzea ľudovej umeleckej výroby je aj súbor drevených hračiek, spomedzi ktorých vynikajú svojou originalitou a jedinečnosťou kyjatické drevené hračky. Výroba kyjatických hračiek mala svoj základ v miestnej výrobe ľudového nábytku – súsekov (prenosná zásobnica na obilie) a skríň, vychádzala z charakteristických princípov výroby tohto nábytku, dodržiavajúc určité technologické a výzdobné princípy.
Vyrábali sa výlučne z najkvalitnejšieho bukového dreva. Typický bol pre ne rytý kruhový ornament. Hračky sa v minulosti farbili prírodným farbivom domáceho pôvodu, ktoré sa získavalo varením kôry trniek alebo divých sliviek. V novšom období sa prešlo pri morení hračiek k chemickým prípravkom. Vyrábali sa koníky na kolieskach, koníky s vozíkmi, fúriky, rozličné domáce zvieratá na kolieskach, bábiky, kolísky, postieľky, miniatúry súsekov, kazety.
Výroba hračiek v Kyjaticiach začala postupne zanikať po druhej svetovej vojne. Niekoľko výrobcov tu však pracovalo ešte v 70. rokoch 20. storočia. V neskorších obdobiach, v snahe o zachovanie a nadviazanie na tradičnú výrobu kyjatických hračiek, začal ÚĽUV spolupracovať s viacerými výrobcami na Slovensku, v súčasnosti spolupracuje so štyrmi výrobcami, ktorí sa venujú výrobe kyjatických hračiek.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2014: