2014
RUD 2014-1 | RUD 2014-2 | RUD 2014-3 | RUD 2014-4

Deravé dno rezbárstva

Andrej Irša

Deravé dno rezbárstvaPrvým krokom pri práci s drevom je príprava a rezanie. Na tento účel sa využívajú rôzne typy píl, najčastejšie sa však v praxi, najmä u väčších kusov, používa motorová alebo elektrická reťazová píla. Motorová píla je jedným z nástrojov, ktorý významne vstúpil do sféry drevospracujúcich remesiel a nahradil mnohé tradičné nástroje. V súčasnosti ju používajú aj sochári, dizajnéri, rezbári, pretože je najvhodnejším nástrojom na hrubé tvarové opracovanie dreva.
Napriek tomu, že klasické rezbárstvo motorovú pílu nepozná, je v súčasnosti i u nás využívaná mnohými výtvarníkmi a výrobcami. Na území Slovenska sa nachádza niekoľko významných lokalít, kde je možno vidieť rôzne formy „motorového“ rezbárstva, prebiehajú projekty, organizujú sa rôzne podujatia a sympózia na tému využívania motorovej píly v rezbárstve. Panuje tu však určitý druh averzie voči pokrokovejším spôsobom umeleckého a remeselného obrábania dreva. Na problematiku využívania motorovej píly naráža u nás i odborné školstvo. Súčasná rezbárska výučba sa uberá historizujúcim a nereprezentatívnym smerom, je veľmi podobná iným zameraniam (stolárstvo, reštaurátorstvo, tvorba hračiek a úžitkových predmetov).

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2014: