2014
RUD 2014-1 | RUD 2014-2 | RUD 2014-3 | RUD 2014-4

Československá drevená hračka

Katarína Trnovská

Československá drevená hračkaHistória drevenej hračky sa dá na území bývalého Československa sledovať v dvoch líniách výroby – malosériovej a hromadnej. Slovensko v tejto sfére nedostalo šancu prekročiť vlastný tieň tradičnej remeselnej alebo solitérnej umeleckej tvorby, zatiaľ čo v Čechách sa hračka stala predmetom sériovej produkcie, v ktorej sa presadzovali takmer výhradne návrhy českých dizajnérov a výtvarníkov.
Pôvodná domáca tvorba siaha ku koncu 19. storočia, kedy boli drevené hračky takmer výhradne predmetom súkromnej výroby. Majstri ich spočiatku zhotovovali pre radosť svojich detí a príležitostne ponúkali na jarmokoch alebo výročných trhoch, spolu s ťažiskovým sortimentom – nábytkom, náradím či riadom. Pomerne rýchlo sa však ľudová hračka stávala žiadaným artiklom aj zo strany mestského zákazníka. Vzrastajúci dopyt smeroval k organizovanej produkcii. Prím vo výrobe drevených hračiek mali Čechy, ktoré zásobovali trh spočiatku rakúsko-uhorskej monarchie, neskôr i ďalších krajín. Najstaršiu históriu hračkárstva má obec Jiřetín pod Bukovou, kde v roku 1908 založil Johann Schowanek továreň špecializujúcu sa na výrobu pohyblivých hračiek, drevených perál, bižutérie a gombíkov. V povojnových rokoch podľahla zoštátneniu a dostala nové meno TOFA Semily. Drevená hračka reflektovala dobu. Mechanizácia poľnohospodárskej výroby, budovanie nových priemyselných závodov, motorizmus, turistika – to všetko boli témy, ktoré návrhári mohli premietnuť deťom do každodennej hry.
V slovenskej úžitkovej tvorbe rezonovala téma hračky skôr vo forme darčekových predmetov a drobných dekoratívnych objektov určených do interiéru. Sériová výroba sa tu nerealizovala vôbec.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2014:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2014 > RUD 01/2014 > Československá drevená hračka