2013
RUD 2013-1 | RUD 2013-2 | RUD 2013-3 | RUD 2013-4

Pôvab kameninových záhrad

Bohuslava Konušová

V baníckom a minciarskom meste Kremnica sa v priebehu 19. storočia rozvíjali viaceré priemyselné odvetvia využívajúce miestne suroviny. Významné postavenie medzi nimi zaujímala továreň na výrobu kameniny. Práve tento druh keramiky sa rozhodla Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí v Kremnici prezentovať na dlhodobej výstave s názvom Pôvab kameninových záhrad.
Továreň vyrábala úžitkové a dekoratívne predmety zodpovedajúce módnym požiadavkám doby. Boli žiadané na trhu ďaleko presahujúcom hranice Slovenska. Výrobný sortiment sa postupne rozširoval, zdobený bol bohatším viacfarebným i zlatým figurálnym, rastlinným, zoomorfným alebo iluzórnym dekorom.
Výstava poskytuje záujemcom poznatky z histórie kremnickej kameninovej továrne, v stručnosti oboznamuje s výrobným procesom a sortimentom výrobkov. Zaujme aj netradičným spôsobom prezentácie predmetov. Riešiteľ výstavy nepoužil osvedčený spôsob – tradičné sklené vitríny, ktoré ochraňujú krehké predmety pred dotykmi návštevníkov. Spolupracoval s drotárom, ktorý každý predmet určený na stenu oplietol drôtom a upevnil na podložku, ktorá je súčasťou nástennej železnej konštrukcie. Výstava potrvá do roku 2015, kedy si bude nielen kremnická kultúrna verejnosť pripomínať 200. výročie založenia továrne.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 04/2013: