2013
RUD 2013-1 | RUD 2013-2 | RUD 2013-3 | RUD 2013-4

Kované zvieratká

Eva Ševčíková

V zbierkach Múzea ľudovej umeleckej výroby sa nachádzajú zaujímavé železné kované figúrky zvierat. Prvé sa objavili vo výstavných sieňach a predajniach ÚĽUV v roku 1957. Keďže tento druh výrobkov nebol dovtedy v tradičnej výrobe na Slovensku známy, zaujali vtedajšieho výskumného pracovníka ÚĽUV, Jána Okruckého. Zaoberal sa otázkou, nakoľko produkcia takýchto figúrok vychádza z tradičných prvkov výroby a ako zapadá do jej celkového rámca. V niektorých oblastiach strednej Európy sa totiž železné kované figúrky zvierat vyskytovali v podobe votívnych predmetov ako súčasť kultu sv. Leonarda. Výroba kovaných figúrok na Slovensku však súvisí s domácimi výrobnými tradíciami. Celkový vzhľad zvieratiek odkazuje na železné podstavce pod hrnce, ktoré sa používali na otvorených ohniskách. Prvé kované figúrky boli výrobkami Adama Vaverčáka zo Ždiaru. Výlučným materiálom jeho prác bolo železo. Sú vykované z jedného kusa, ale niektoré časti, najmä nohy a rohy, sú k telu privarené. Motivicky sa v jeho prácach vyskytujú diviak, kôň, vôl, krava a koza. Okrem nich sa v zbierkach nachádzajú kované zvieracie figúrky aj novšieho dátumu výroby v autorskom prevedení Jána Kondača a v súčasnosti možno nájsť pod značkou ÚĽUV kované zvieracie figúrky umeleckého kováča Jozefa Tomčalu.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2013: