2013
RUD 2013-1 | RUD 2013-2 | RUD 2013-3 | RUD 2013-4

Krotitelia chaosu

redakcia

V priestoroch Umelecko priemyslového múzea v Brne sa od septembra minulého roka odohrávala výstava zacielená na dekorativizmus a ornament s názvom Tichá revolúcia vo vnútri ornamentu - Experimenty dekoratívneho umenia v rokoch 1880 – 1930. Pripravila ju Moravská galéria a je súčasťou väčšieho projektu Po stopách moderny. Ornament zvykneme vnímať ako záležitosť formy, ako výplň, náhradu. Oficiálne dejiny umenia sa cez neho nepíšu a modernizmus z neho urobil nepriateľa či dokonca zločin. Práve tieto zaužívané názory a stereotypy sa snaží búrať výstava, ktorá mieri na silné obdobie dekorativizmu s jeho vyústeniami v podobe secesie, art deca, kubizmu, rannej moderny. Výstavu kurátorsky pripravila Lada Hubatová-Vacková, ktorá sa téme ornamentu viac rokov venuje vo svojej výskumnej práci. Dekoratívne umenie sa snaží ukázať bez modernistických predpojatostí, s poukazom na jeho konotácie so súdobými vedeckými objavmi, na spojenia s botanikou, teóriou farieb, optikou, filmom, fotografiou. V pôsobivej inštalácii – historické vitríny, tmavé steny, na ktorých exponáty dopĺňajú ilustračné kriedové ornamenty dobrovoľných dekoratérov, predstavujú známi (ale aj neznámi) českí i zahraniční umelci diela z oblastí ako keramika, sklo, cín, textil, knižná kultúra. Súčasťou výstavy sú aj historické herbáre, zbierky motýľov, kryštály. Prepojenie so súčasným umením reprezentuje niekoľko multimediálnych zásahov.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2013: