2012
RUD 2012-1 | RUD 2012-2 | RUD 2012-3 | RUD 2012-4

The European Prize for Applied Arts 2012

Výsledky medzinárodného súťažného trienále Európska cena za úžitkové umenie sa prezentovali od 14. júla do 9. septembra 2012 v belgickom Monse. Kritériom výberu diel do súťaže bolo vyjadrenie vzťahu remesla a úžitkového umenia. Pre súčasné úžitkové umenie je charakteristické prekračovanie hraníc medzi materiálovými kategóriami textilu, keramiky, skla, dreva, papiera či kovu, ale aj aplikácie kritérií dizajnu a využívanie moderných technológií. Súčasné objekty demonštrujú rozmanitosť foriem a umeleckých názorov, nestrácajú však to, čo je vlastné remeslu a umeniu oddávna – známky individuality tvorcu, zručnosti v narábaní s materiálom, teda remeselného spracovania, remesla.

V minulom ročníku súťaže sa zúčastnili dvaja mladí slovenskí keramikári, tohtoročným úspechom je účasť Pavla Bradovku z Kremnice, ktorý zažil svoju slovenskú autorskú premiéru na výstave Fórum dizajnu v Nitre 2012. Bradovka je remeselník v tom najlepšom zmysle slova – špecifický spôsob spracovania dreva rozvíja s vkladom vlastnej kreativity, skúsenosti a motivácie.

Hlavnú Majstrovskú cenu Masters Prize získal Jean Louis Hurlin za kovovú misu vyrobenú technikou damascénskej ocele. Cenu pre mladého tvorcu získala Flóra Vági, mladá maďarská šperkárka. Tretiu cenu – uznanie poroty – dostal Bruno Romanelli za sklenenú plastiku, „ktorá odhaľuje vnútro“.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 04/2012:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2012 > RUD 04/2012 > The European Prize for Applied Arts 2012