2012
RUD 2012-1 | RUD 2012-2 | RUD 2012-3 | RUD 2012-4

Otvorený ateliér v Dizajn štúdiu ÚĽUV

Michala Lipková

Názov výstavy v Dizajn štúdiu ÚĽUV crafts.sk / otvorený ateliér je nie náhodou zhodný s internetovou adresou rovnomenného projektu na Ústave dizajnu bratislavskej Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity. Na výstave predstavilo dvanásť študentov dizajnu FA STU dvanásť prototypov, ktoré sa uchádzajú o miesto na pultoch predajní ÚĽUV-u. Študenti chcú rozšíriť trh so slovenskými dizajnérskymi produktmi inšpirovanými ľudovou tvorbou o predmety každodenné a cenovo prístupné širokej verejnosti. V rámci schémy Otvorený ateliér sú prototypy „otvorené“ – počas trvania výstavy sú predmetom komunikácie medzi dizajnérom a užívateľom. Ich koncepty sa znovu otvárajú na workshopoch, prostredníctvom ktorých chcú autori získať spätnú väzbu týkajúcu sa funkčnosti, estetiky aj predajnosti výrobkov. Podtitul celého projektu crafts.sk znie „zdrojový kód slovenského remesla“. Remeslo držalo krok s dobou, reagovalo na zmeny – projekt crafts.sk chce zdôrazniť tento pôvodný, progresívny charakter remesla. Platforma crafts.sk má ambíciu stať sa dlhodobým projektom, ktorý chce prostredníctvom iniciovania intenzívnej spolupráce medzi dizajnérmi a remeselníkmi provokovať obidve strany: výrobu ručnú aj strojovú, remeslo aj dizajn.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 04/2012:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2012 > RUD 04/2012 > Otvorený ateliér v Dizajn štúdiu ÚĽUV