2012
RUD 2012-1 | RUD 2012-2 | RUD 2012-3 | RUD 2012-4

Maľované pesničky Zuzany Vaňousovej

Irena Pišútová

Pod týmto názvom vystavuje Galéria ÚĽUV v Bratislave maľby na skle menovanej autorky (výstava trvá do 28. 9. 2012). Súčasne bola vydaná aj knižka nazvaná menom maliarky. Zuzana Vaňousová, rodená Kronerová (nar. 1922 v Staškove) je najstaršou maliarkou obrázkov na skle na Slovensku. Je sestrou nezabudnuteľného herca Jozefa Kronera, jednou z dvanástich súrodencov. Otec hrával i režíroval amatérske divadlo, a tak viaceré z detí zdedili herecký talent. Zuzana Kronerová úspešne hrávala v amatérskych divadelných hrách v Považskej Bystrici. Rozvíjala aj svoj maliarsky talent. Naplno sa však maľovaniu začala venovať až po odchode do dôchodku. Absolvovala výtvarný krúžok pod profesionálnym vedením akademických maliarov. Popri maľbe temperou, akvarelom a olejom sa začala venovať aj maľbe na sklo. Jeden svet jej výtvarnej tvorby tvoria krajinky a portréty maľované olejom a temperou, druhý svet stavia na folklórnej tradícii. V maľbách na skle zobrazuje deje obsiahnuté v ľudových piesňach, pričom texty piesní sú súčasťou obrazu. Zuzana Vaňousová z ľudovej tradície sklomalieb vybrala iba niektoré výzdobné prvky. Celú jej tvorbu charakterizuje pôvodnosť obsahu i spôsobu jeho zobrazenia. Témami jej obrázkov je často svadobný cyklus, postava drotára, figúry koníkov, pracovné činnosti, ako tlačenie kapusty a vinohradníctvo, tancujúce páry, zbojníci, zimné námety, betlehemy a iné religiózne témy. Svoje obrázky si podpisovala majuskulami „ZV“ a od istého času aj tromi majuskulami – „ZEV“, čo znamená Zuzana Eva Vaňousová: tieto obrázky maľovala spolu s dcérou Evou.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2012:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2012 > RUD 03/2012 > Maľované pesničky Zuzany Vaňousovej