2012
RUD 2012-1 | RUD 2012-2 | RUD 2012-3 | RUD 2012-4

Sklené miniatúrky zo starých slovenských sklární

Irena Pišútová

05 Sklené miniatúry džbánikov, v. 6 – 12 cm Autorka predstavuje súbor vyše sedemdesiatich sklených miniatúr zo súkromnej zbierky. Patria do kategórie dutého skla, sú zhotovené fúkaním prevažne z jednoduchého sodno-draselného číreho, prípadne zeleného skla, zriedkavejšie zo skla inej farebnosti. Najstaršie miniatúrky biedermeierovského tvaru v tejto zbierke sú z tridsiatych rokov 19. storočia, najmladšie z medzivojnového obdobia. Iba pár exemplárov z tohto súboru skla má pravdepodobne český pôvod, všetky ostatné majú domácu, slovenskú provenienciu. Ich rodnými miestami môžu byť väčšie sklárne ako Katarínska Huta, Uhrovec či Lednické Rovne alebo niektorá z gemerských sklární, no ich úplne presný pôvod nie je možné určiť. Tieto drobné práce si vo svojom voľnom čase zhotovovali sklári pre vlastné potešenie, skúšali si na nich svoju zručnosť a schopnosť vytvárať dokonalé, miniatúrne napodobeniny reálnych výrobkov svojej huty. Mohli byť detskými hračkami, no môžeme sa domnievať, že slúžili vo vzorkovniach sklárne aj ako malé reklamné artefakty, dokonale spracúvané do miniatúrnej podoby svojich reálne jestvujúcich predlôh.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2012:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2012 > RUD 02/2012 > Sklené miniatúrky zo starých slovenských sklární