2012
RUD 2012-1 | RUD 2012-2 | RUD 2012-3 | RUD 2012-4

Kruhy na vode / Rings in Water 2012

Inšpiračné zdroje

Výšivka s vtáčím motívom, Rybany, druhá polovica 19. storočiaPre 7. ročník súťaže Kruhy na vode po prvý raz vyhlasovateľ vymedzil inšpiračné zdroje, z ktorých by mali súťažné práce vychádzať. Základné okruhy tém, ktoré sú pre súťažiacich autorov východiskovým materiálom pre tvorbu nových diel úžitkového umenia, umeleckého remesla a dizajnu, sú:

- vtáčia ornamentika z výšivky

- rastlinná ornamentika z keramiky

- architektonická ornamentika z črpákov

- geometrická ornamentika z kovových praciek

Určené inšpiračné zdroje môžu súťažiaci použiť v každej kategórii bez ohľadu na pôvodný materiál, na ktorom sa vyskytovali, a techniku, ktorou boli zhotovené.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2012:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2012 > RUD 01/2012 > Kruhy na vode / Rings in Water 2012