2012
RUD 2012-1 | RUD 2012-2 | RUD 2012-3 | RUD 2012-4

Čarovanie s fotografiou

Rozhovor s fotografom Pavlom Janekom


Nora Čechmánková


Pavel Janek pri výskume ľudového odevu na Orave, 1955Pavel Janek (1933 Bratislava) študoval v rokoch 1947 – 1953 odbor fotografia na Vyššej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (VŠUP). V rokoch 1955 – 1967 bol zamestnaný ako fotograf v Ústredí ľudovej umeleckej výroby. Od roku 1967 je samostatným výtvarníkom. Jeho doménou bolo fotografovanie výtvarných diel. Dvadsať rokov pôsobil tiež ako fotograf módy v časopise Dievča. Okrem toho vytvoril niekoľko cyklov umeleckých fotografií, ktoré patrili k avantgarde slovenskej fotografie. V súčasnosti pokračuje v spolupráci s ÚĽUV-om, pre ktorý fotografuje technologické postupy tradičných výrob.

Počas pôsobenia v ÚĽUV-e sa podieľal na dokumentovaní krojov a tradičných výrob pri výskumoch v teréne. Fotografoval výrobky a graficky upravoval brožúrky vydávané ÚĽUV-om. Ako umelecký fotograf sa zúčastňoval na mnohých výstavách, doma aj v zahraničí, osobné prezentácie mal v Bratislave aj v niekoľkých slovenských mestách. Témy jeho fotografií boli väčšinou iniciované úvahami nad niečím... Tak vznikla séria fotografií Náš každodenný. Pracoval tiež technológiou fotogramu (pracujete fotograficky, ale bez fotoaparátu).

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2012: