2011
RUD 2011-1 | RUD 2011-2 | RUD 2011-3 | RUD 2011-4

V krajine remesiel 2011

Milena Slováková

Samuel Hubač: Jánošík, 1. cena v kategórii Zakliate v dreve, 8 – 11 rokov Tretí ročník celoslovenskej výtvarno-remeselnej súťaže tvorivosti detí a mládeže V krajine remesiel 2011 organizovalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave po prvý raz v spolupráci s Liptovským kultúrnym strediskom v Liptovskom Mikuláši. Obe organizácie spojili vyhlasovanie svojich predchádzajúcich súťažných prehliadok pre deti do jednej spoločnej súťaže – ÚĽUV svoju súťaž V krajine remesiel (usporiadané boli dva ročníky) a Liptovské kultúrne stredisko súťaž Deti a tradičná ľudová tvorba (konalo sa šestnásť ročníkov).
Cieľom spoločnej súťaže je vzbudiť záujem detí a mládeže o tradičné ľudové remeslá, posilniť u nich vedomie kultúrnej identity a podporovať ich vo výtvarnej kreativite a manuálnej zručnosti. V treťom ročníku boli do nej prihlásené práce z celého Slovenska v celkovom počte 480 predmetov. Deti a mládež mohli svoje práce prihlasovať do šiestich kategórií a súťažili vo dvoch vekových skupinách: veková skupina 8 – 11 rokov a veková skupina 12 – 15 rokov. Porota rozhodla o udelení 41 cien a 23 čestných uznaní. Ocenila aj prácu pedagógov s deťmi a šiestim udelila uznania. Novinkou tohto ročníka súťaže V krajine remesiel je vystavenie všetkých prác, ktoré boli do súťažnej prehliadky prijaté.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 04/2011: