2011
RUD 2011-1 | RUD 2011-2 | RUD 2011-3 | RUD 2011-4

Slovensko v Bratislave – Dni majstrov ÚĽUV 2011

Kováč Ľubomír Karenovič z BratislavyV tomto roku usporiadal ÚĽUV 21. ročník svojho podujatia známeho v predchádzajúcich rokoch pod názvom Dni majstrov ÚĽUV. Podujatie sa zo živej prehliadky práce a výrobkov skupiny majstrov – remeselníkov rozrástlo do celoslovenského festivalu, ktorý nesie označenie zodpovedajúce tomuto rozvoju – Slovensko v Bratislave. Od začiatku bolo podujatie postavené na prezentácii výrobcov a remeselníkov. V roku 2011 prezentovalo 94 výrobcov 37 rozličných tradičných výrob a remesiel, 70 čipkárok z celého Slovenska predstavilo rôzne regionálne typy paličkovanej čipky. Najviac zastúpenými výrobami boli rezbárstvo, zdobenie kraslíc a košikárstvo, tkanie na krosnách, drotárstvo a výroba hudobných nástrojov, hrnčiarstvo a zdobenie medovníkov. Škola remesiel ÚĽUV otvorila pre deti 11 pracovných činností v tvorivých dielňach. K domácim tradíciám sa v tomto roku mohli návštevníci prihlásiť hravou formou – „vykrojením sa z davu“, ozdobením svojho odevu krojovým detailom, napr. stužkou, šnúrkou, vestou, sponou, ale i kompletnejším krojom. 

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 04/2011:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2011 > RUD 04/2011 > Slovensko v Bratislave – Dni majstrov ÚĽUV 2011