2011
RUD 2011-1 | RUD 2011-2 | RUD 2011-3 | RUD 2011-4

Po vode

Viera Kleinová

13 Tibor Uhrín: Jednohubky Združenie prvého mája sa pred niekoľkými rokmi ocitlo v rámci realizácie jedného letného sympózia na mieste, ktoré celkom neočakávane ovplyvnilo smerovanie jeho aktivít. Na rieke Žitave sme v lete roku 2006 našli starý vodný mlyn. Jeho koleso už síce dávno nepomáhalo miestnym ľuďom mlieť múku, ale voda, energia a atmosféra zostali. Naším zámerom bolo pripomenúť, že tieto miesta boli kedysi živými a pulzujúcimi križovatkami, že mali svojich majiteľov a obyvateľov a voda nimi pretekajúca bola dôležitou cestou, ktorá prinášala potravu, ľudí, novinky. Aj preto sme sympóziá pomenovali podľa konkrétnych majiteľov mlyna. A tak sme sa postupne po Mašekovom mlyne na Požitaví „preplavili“ na Malý Dunaj, cez vodné mlyny v Jelke, Tomášove, Kolárove až do tohtoročného miesta sympózia – Cséfalvayovho mlyna v Dunajskom Klátove. Do projektu sa počas jeho trvania zapojili maliari, sochári, dizajnéri, fotografi – podmienkou účasti bolo vytvoriť dielo, inštaláciu, fotografiu súvisiacu s vodou a miestom, kde sa sympózium konalo.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 04/2011: